Co to jest spedycja?

Spedycja w praktyce, czyli co to jest spedycja?

Spedycja jest działalnością polegającą na organizowaniu przewozu towarów. Firma spedycyjna wykonuje szereg czynności na rzecz zleceniodawcy związanych z organizacją transportu, zaczynając od dopasowania środka transportu, poprzez doradztwo w zakresie transportu ładunków, na rozładunku towaru kończąc.


Potrzebujesz wsparcia i pomocy w organizacji transportu towarów w swojej firmie?

Nasz spedytor wyszuka dla Ciebie najlepsze rozwiązanie jakie ma do zaoferowania transport drogowy.


Firma spedycyjna, jak wybrać spedycję?

Szukając partnera wśród firm spedycyjnych warto zwrócić uwagę zarówno na doświadczenie spedycji jak i rzetelność świadczonych usług spedycyjnych.

Czy firma spedycyjna ma odpowiednie doświadczenie?

Wybierz spedycję, która zna transport drogowy od podszewki, ma doświadczenie w organizacji przewozów danego rodzaju  i typu ładunku, zna specyfikę Twojego towaru i usługi.

Komunikacja i dostępność, czy spedytor odbierze telefon?

Spedycja, który szybko i sprawnie reaguje na zmiany i sytuacje awaryjne to podstawa! Często słyszymy o  problemach w  komunikacji i kontakcie ze spedytorem na różnych etapach realizacji zleceń, co w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, jest wręcz nieprawdopodobne!

Profesjonalizm spedycji, kwestie formalne

Jednym z  najważniejszych kryteriów będzie zweryfikowanie firmy spedycyjnej pod względem formalno- prawnym. Upewnij się, że  spedycja posiada odpowiednie ubezpieczenie spedycyjne i licencje uprawniające do prowadzenia działalności spedycyjnej (usługi spedycyjne i umowę spedycji-w przypadku zleceń spedycyjnych- może zawierać tylko profesjonalista, czyli spedycja  zajmująca się działalnością spedycyjną zawodowo). Sprawdź czy spedycja posiada: „Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy” i aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS). Nasze dokumenty znajdziesz tutaj.


Spedycja definicja, formalne spojrzenie na definicję spedycji, a praktyka?

Zgodnie z Art. 794. KC., prawna definicja spedycji jest nieco bardziej uogólniona i brzmi następująco: istota umowy spedycji (źródło: https://www.lexlege.pl/kc/art-794/)

§ 1.Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.


§ 2.Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie.


Oczywiście w praktyce, zakres obowiązków, zadań i codzienne czynności w spedycji mogą znacznie wykraczać poza organizację samego przewozu. W zależności od gałęzi transportu, firma spedycyjna może wykonywać czynności związane z:

 • organizacją transportu ładunków,
 • dopasowaniem odpowiedniego środka transportu,
 • monitorowaniem przebiegu transportu,
 • doradztwem z zakresu spedycji i transportu,
 • zawieraniem umów i zleceń spedycyjnych,
 • przygotowywaniem dokumentacji,
 • załadunkiem towarów,
 • rozładunkiem towarów,
 • składowaniem towarów,
 • ubezpieczeniem ładunków,
 • pakowaniem towaru.

Zakres świadczonych usług w spedycji bywa obszerny i różny w zależności od rodzaju spedycji i doświadczenia spedytora, a działania związane z codziennymi czynnościami różnią się w zależności od gałęzi transportu, rodzaju ładunku, trasy i branży klienta. Spedytor planując transport przeprowadza szczegółowy wywiad z klientem dotyczący: specyfiki towaru, trasy przewozu, załadunku i rozładunku, tak by dobrać najlepszy wariant środka transportu do konkretnego ładunku. Spedycji drogowej może towarzyszyć wiele nieprzewidzianych sytuacji, z racji przemieszczania się aut po drogach – wiadomo, na drodze może się wydarzyć absolutnie wszystko! W takich sytuacja spedytora ratuje opanowanie i doświadczenie, które pozwala rozwiązać nawet najtrudniejsze sytuacje i problemy.


Potrzebujesz wsparcia w organizacji transportu drogowego towarów ?

Wyszukamy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie jakie ma do zaoferowania transport drogowy.

Skontaktuj się z naszym spedytorem.